bảng giá dịch vụ email domain

 

Email Domain
Gói doMail 1
Startup chuyên nghiệp

01 tài khoản đại diện cho doanh nghiệp (contact@domain.com, lienhe@domain.com,…) chuyên nghiệp hơn trong mắt đối tác

15.000đ/tháng

01 Email
Dung lượng 01GB
Giới hạn gửi 50 mail/giờ
Tự động trả lời
Email Domain
Gói doMail 2
Nhóm làm việc, tổ chức tinh gọn

Tài khoản đại diện cho doanh nghiệp, phòng ban (lienhe@domain.com,…tuyendung, kinh doanh, cskh,…) chuyên nghiệp

45.000đ/tháng

 

 

Tối đa 05 Email
Dung lượng 05GB
Giới hạn gửi 150 mail/giờ
Tự động trả lời
Email Domain
Gói doMail 3
Doanh nghiệp dưới 10 người

Tài khoản đại diện cho doanh nghiệp, phòng ban (lienhe@domain.com,…tuyendung, kinh doanh, cskh,…) và email cho dự án

65.000đ/tháng

    

Tối đa 10 Email
Dung lượng 10GB
Giới hạn gửi 350 mail/giờ
Tự động trả lời
Email Domain
Gói doMail 4
Dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Tài khoản đại diện cho doanh nghiệp, phòng ban (lienhe@domain.com,…tuyendung, kinh doanh, cskh,…), nhân viên

100.000đ/tháng

Tối đa 20 Email
Dung lượng 10GB
Giới hạn gửi 350 mail/giờ
Tự động trả lời
Email Domain
Gói doMail Pro
Dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

+ Email đại diện cho doanh nghiệp (contact@domain.com, lienhe@domain.com,…)

+ Phòng ban (tuyendung, kinh doanh, cskh,…)

+ Email tên miền chuyên nghiệp cho Nhân viên

+ Bảo mật thông tin

150.000đ/tháng

Tối đa 50 Email
Dung lượng 30GB
Giới hạn gửi 500 mail/giờ
Email Domain
Gói doMail Ultra
Dành cho doanh nghiệp lớn

+ Email đại diện cho doanh nghiệp (contact@domain.com, lienhe@domain.com,…)

+ Phòng ban (tuyendung, kinh doanh, cskh,…)

+ Email tên miền chuyên nghiệp cho Nhân viên

+ Bảo mật thông tin

250.000đ/tháng

150 Email
Dung lượng 50GB
Giới hạn gửi 650 mail/giờ