quản lý lịch biểu

doCalendar

Tạo và nhắc lịch biểu

cho công ty

doCalendar cho phép bạn tạo nhiều loại lịch: Lịch công ty, lịch phòng ban, lịch cá nhân,… và chia sẻ với mọi người trong công ty, ngoài công ty với phân quyền bảo mật chặt chẽ.

Trải nghiệm ngay

Quản lý lịch biểu là một trong những nội dung quản lý quan trọng tại bất kỳ công ty hay tổ chức nào. Phần mềm quản lý lịch biểu doCalendar này đảm bảo rằng các hoạt động được tiến hành đúng thời điểm và giúp tăng năng suất của nhân viên.

Dưới đây là một số lý do tại sao công ty bạn sẽ cần đến lịch biểu doCalendar:

1. Tối ưu hóa thời gian

Quản lý lịch biểu giúp cho nhân viên có thể quản lý và phân bổ thời gian hiệu quả nhất. Các lịch trình được xếp hạng theo độ ưu tiên. Mỗi nhân viên có thể lựa chọn hoạt động nào cần được hoàn thành trước, hoạt động nào có thể trì hoãn và những hoạt động nào có thể đưa vào trong danh sách ưu tiên.

2. Tăng năng suất

Quản lý lịch biểu giúp cho nhân viên có thể đáp ứng được các yêu cầu công việc một cách chính xác và kịp thời. Khi công việc được xếp lên lịch rõ ràng, nhân viên sẽ dễ dàng hơn để tập trung vào công việc và tăng năng suất làm việc của họ.

3. Tránh trùng lịch trình

Quản lý lịch biểu giúp cho các bộ phận, phòng ban và nhân viên trong công ty có thể tránh bị trùng lịch trình. Điển hình là việc đặt phòng họp, đặt xe đi kèm với sự kiện.

Điều này giúp cho lịch trình/ phương tiện công ty được sắp xếp, lên lịch tự động đúng thời điểm và giảm thiểu thời gian bị lãng phí.

4. Thông báo lịch tới nhân viên nhanh chóng

Quản lý lịch biểu giúp cho nhà quản lý có thể thông báo lịch trình đến nhân viên nhanh chóng. Không cần bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn, email. Mọi lịch trình sẽ được gửi tự động đến nhân viên và khách mời. Bạn cũng dễ dàng thống kê số người có thể tham dự lịch trình của mình với doCalendar.

5. Điều chỉnh lịch trình

Quản lý lịch biểu giúp cho công ty có thể điều chỉnh lịch trình một cách nhanh chóng và linh hoạt. Ngay khi cần thay đổi thời gian, địa điểm họp, doCalendar sẽ thông báo ngay tới những người tham gia.

6. Quản lý tập trung lịch cá nhân, lịch công ty

Bạn cũng có thể quản lý lịch cá nhân với doCalendar. Phần mềm cho phép bạn tạo nhiều loại lịch (lịch học tập, lịch công ty, lịch gia đình,…)

liên hệ với Dogoo