Lưu trữ mọi thông tin nhân sự tập trung:

 • Quản lý hợp đồng, chế độ đãi ngộ
 • Khen thưởng, kỷ luật
 • Sơ yếu lý lịch, lịch sử công tác
 • Chấm công, tính lương
 • Quản lý đơn từ, nghỉ phép

Giúp nhà quàn trị hiểu rõ về nhân sự công ty, ra quyết định nhân sự, bổ nhiệm chính xác hơn.

ĐĂNG KÝ TRẢI NGHIỆM

Trải nghiệm ngay tại đây

Phần mềm quản lý thông tin nhân sự doHRM - Dogoo doHRM giúp bạn:

  • Quản lý đơn từ hành chính
  • Chấm công, tính lương, quản lý đãi ngộ tự động

Phần mềm quản lý đơn từ, đề xuất tự động doRequest - Dogoo doRequest giúp bạn:

  • Quản lý đơn từ hành chính, phê duyệt từ xa
  • Tự động theo dõi phép, tăng ca, đổi ca, làm thêm bằng đơn từ
  • Tự động theo dõi phép

icon phần mềm quản lý đãi ngộ, chấm công,tính lương doTNP - Dogoo doTNP giúp bạn:

  • Chấm công tự động, tự động tính công theo dữ liệu máy chấm công
  • Cài đặt công thức phạt, giờ làm, tính phạt linh hoạt như Excel
  • Đối chiếu công, lương, hạn chế tối đa sai sót do thao tác

ĐĂNG KÝ TRẢI NGHIỆM

Trải nghiệm ngay tại đây

liên hệ với Dogoo