quản lý đơn từ đề xuất

Số hóa mọi loại đơn từ

doRequest

    • Với doRequest, các thao tác văn phòng được tối giản, số hóa triệt để.
    • Đơn từ được tạo và phê duyệt online mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị.
    • Quản lý từ xa không giới hạn địa lý
bắt đầu sử dụng chat tư vấn

DOrEQUEST CÓ GÌ?

doRequest là một giải pháp phần mềm khác trong bộ Dogoo Office được thiết kế để giúp các doanh nghiệp quản lý các quy trình yêu cầu nội bộ của mình. Phần mềm này cung cấp một nền tảng tập trung để nhân viên gửi và theo dõi các yêu cầu của họ đối với công ty: thời gian nghỉ phép, hoàn trả chi phí và các loại yêu cầu khác.
Với doRequest, nhân viên của bạn giờ đây đã có thể gửi yêu cầu trực tuyến, đính kèm các tài liệu cần thiết và theo dõi trạng thái yêu cầu của họ trong thời gian thực. Các nhà quản lý cũng có thể sử dụng phần mềm để xem xét và phê duyệt các yêu cầu, thiết lập quy trình phê duyệt và liên lạc với nhân viên về các yêu cầu của họ.
doRequest cũng cung cấp các tính năng phân tích và báo cáo, cho phép người dùng theo dõi và phân tích dữ liệu yêu cầu theo thời gian, xác định xu hướng và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu để cải thiện các quy trình nội bộ.
doRequest đã được tích hợp với các giải pháp phần mềm khác trong bộ Dogoo Office, chẳng hạn như doHRMdoBPM, để cung cấp một giải pháp toàn diện nhằm quản lý toàn diện hoạt động kinh doanh nội bộ.