phần mềm số hóa quy trình

Kiến tạo môi trường làm việc số

dogoo work

 • Công cụ giúp nhà quản trị số hóa thông tin, lưu trữ, lịch làm việc.
 • Với tiêu chí All-in-One, mọi vấn đề trong công việc sẽ được Dogoo WorkOS xử lý giúp bạn.
 • An tâm làm việc từ xa với phần mềm hỗ trợ 24/7
đăng ký dùng thử

Dễ dàng nâng cao năng suất làm việc nhờ:

 • Công cụ giao việc rõ ràng, cập nhật tiến độ, ngân sách hiệu quả
 • Lưu trữ file tập trung
 • Quản lý tiến độ dễ dàng
 • Thông tin tập trung
 • Báo cáo thông minh
 • Quản lý rủi ro
 • Giao tiếp hiệu quả

Đăng ký trải nghiệm

Trải nghiệm ngay tại đây

circle-app-icon_dowork doWork giúp bạn:

  • Quản lý công việc, giao việc tự động, đặt lịch báo cáo công việc, nhắc việc thông minh
  • Theo dõi nhanh ngân sách, tình hình lãi/lỗ, thu chi trong dự án, phòng ban. Giúp nhà quản lý không bỏ sót chi phí hạch toán
  • Quản lý đội nhóm làm việc hiệu quả, báo cáo tiến độ theo nhiều phương pháp
  • Lưu trữ tập trung tài liệu cho dự án

doDrive tạo và quản lý tài liệu online có phân quyền doDrive giúp bạn:

  • Phân quyền lưu trữ tài liệu bảo mật theo phòng ban, công tác
  • Chỉnh sửa, cộng tác file trực tuyến tập trung
  • Soạn thảo văn bản văn phòng nhanh chóng
  • Sắp xếp, dán nhãn cho tài liệu thông minh. Dễ tìm-Dễ lấy-Dễ truy cập
  • Bảo mật. Nhân viên nghỉ việc sẽ không thể truy cập, chia sẻ tài liệu mà không được cho phép.

circle-app-icon_doWorkflow doBpmn giúp bạn:

  • Số hóa tự động mọi quy trình làm việc của công ty. Giám sát chặt chẽ việc thực hiện của nhân viên tại các bước
  • Số hóa các loại biểu mẫu của Doanh nghiệp. Tiết kiệm thời gian nhập các biểu mẫu nội bộ (Mẫu Phiếu xuất kho, Đơn đặt hàng, Phiếu xuất hàng, Phiếu bảo hành,…
  • Tạo kỷ luật công việc

circle-app-icon_doCalendar doCalendar giúp bạn:

  • Tạo lịch, sự kiện, nhắc lịch tự động
  • Đặt lịch phòng họp, đặt phương tiện xe cộ
  • Quản lý lịch Cá nhân, Công ty, phòng ban, chia sẻ lịch linh hoạt

Đăng ký trải nghiệm

Trải nghiệm ngay tại đây

liên hệ với Dogoo