Quản lý tập trung

Quản lý đội nhóm, ngân sách, tiến độ toàn diện, liên tục

Tiến độ và Kế hoạch

Đảm bảo theo sát dự án, kịp thời điều chỉnh khi cần thiết

Thảo luận

Cùng bàn bạc, dễ dàng theo dõi luồng công việc

Hiệu suất

Nâng cao  hiệu quả làm việc, dễ dàng đạt được mục tiêu

Phần mềm quản lý tài liệu, tài nguyên

Tạo và quản lý công việc, với nhiều loại công việc khác nhau:

  • Công việc thường: là loại công việc có tiêu đề, thời gian thực hiện, các đầu việc thực hiện và trạng thái, khi công việc thường được tạo ra người thực hiện cần cập nhật thông tin liên quan đến tiến độ và việc liên quan.
  • Công việc theo quy trình: là một công việc được gắn vào một quy trình động(1) để xử lý, nhiều người xử lý tuần tự hoặc đồng thời tùy thuộc vào bước xử lý được cấu hình.
  • Công việc tuần tự

Tạo và quản lý dự án:

  • Quản lý dự án theo giai đoạn
  • Quản lý ngân sách của dự án
  • Quản lý thu chi trong quá trình thực hiện dự án
  • Quản lý đội nhóm, nhân lực tham gia dự án
  • Giao việc thông minh, báo cáo tiến độ linh hoạt
Phần mềm quản lý dự án, công việc
liên hệ với Dogoo