Hướng dẫn quản lý tiến độ với phần mềm quy trình doBPM

tự động hóa,

quản lý với công nghệ

Với thị trường nội địa và quốc tế, Việc số hóa mang lại cho doanh nghiệp vận tải, xuất nhập khẩu nhiều lợi ích:

  • Giảm số lượng nhân sự, tăng hiệu quả nhân sự
  • Kiếm soát chặt chẽ, tránh thất thoát tài sản, hàng hóa
  • Đào tạo nhân viên dễ dàng, nhanh chóng hơn với một công cụ quản lý tập trung.
  • Kho dữ liệu đầy đủ, cung cấp thông tin cho nhà quản lý ra quyết định chính xác hơn

Kiểm soát công việc,

Tiến độ dự án

  • Dễ dàng quản lý mọi quy trình công việc, dự án trong công ty xây dựng, bất động sản
  • Theo dõi tiến độ, quản lý tài nguyên, nhân sự All-In-One
  • Đánh giá hiệu quả dự án chính xác
đăng ký trải nghiệm bpm
phần mềm số hóa quy trình
thống kê báo cáo hoạch định dobpm

lưu trữ BÁO CÁO

Là nhà quản lý, bạn luôn mong nhận được báo cáo cập nhật về tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

Thật tốt. Việc số hóa nhờ doBPM mang lại nhiều lợi ích:

  • Giảm thời gian báo cáo, viết báo cáo cho nhân sự các cấp
  • Báo cáo thống kê theo thời gian thực chính xác, cập nhật
  • Dễ dàng so sánh, đối chiếu qua các kỳ báo cáo

Đăng ký dùng thử

Đăng ký tài khoản và dùng thử miễn phí ngay!

liên hệ với Dogoo