chấm công tính lương tự động

doTNP

Chấm công tự động hoàn toàn

    • Cài đặt giờ làm việc thông minh với các khoảng linh hoạt vừa chặt chẽ, vừa nhân đạo để quản lý nhân sự
    • Theo dõi chấm công, nghỉ phép ngay tức thì
    • Loại bỏ sai sót do chấm công thủ công gây ra
Đăng ký dùng thử chat tư vấn