tự động hóa quản lý quy trình

Công cụ số hóa quy trình 

doBPM

 • Minh bạch quy trình làm việc trong công ty
 • Phê duyệt tự động qua các phòng ban xử lý
 • Tùy chỉnh biểu mẫu
 • Xuất báo cáo thông tin, giúp hoạch định chính sách cho nhà quản trị
Dùng thử miễn phí ngay
icon_bieu-mau-dong-2-dobpmn

Hình ảnh số hóa quy trình

Kích hoạt Vẽ quy trình dễ dàng, minh họa bằng sơ đồ hình vẽ

icon_bieu-mau-dong-1-dobpmn

Hỗ trợ nhiều kiểu phê duyệt

Có thể lựa chọn duyệt đồng thời, duyệt tuần tự,…

icon_bieu-mau-dong-4-dobpmn

Biểu mẫu động

Có thể tùy chỉnh thông minh, xuất file dưới nhiều định dạng

icon_bieu-mau-dong-3-dobpmn

Xuất báo cáo nhanh

Xuất báo cáo theo thời gian thực.

Hoạch định chiến lược đúng đắn

so-hoa-quy-trinh-dobpmn_hieu-qua-cong-viec-dogoo

Tạo và xử lý quy trình thông minh cho các phòng ban trong công ty

 • Quy trình làm việc cho dự án
 • Quy trình cho phòng Hành chính nhân sự
 • Quy trình duyệt cho phòng Tài chính kế toán
 • Quy trình Sản xuất – Kiểm soát sản phẩm

Và còn rất nhiều phòng ban có thể sử dụng để số hóa quy trình làm việc, tạo chuẩn mực trong nghiệp vụ cụ thể.

Quy trình làm việc công khai, chuẩn mực trong nội bộ công ty là rất cần thiết, giúp

 • Giảm thời gian đào tạo nhân viên mới
 • Nâng cao trách nhiệm làm việc của nhân viên
 • Dễ dàng kiểm soát hiệu quả làm việc ở các phòng ban
 • Dữ liệu được tổng hợp nhanh chóng, chính xác nhờ hệ thống báo cáo