Doanh nghiệp triển khai Blockchain để quản lý quy trình kinh doanh

Khi môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng, việc áp dụng tiến bộ công nghệ mới và những đột phá mang tính chuyển đổi là điều cần thiết đối với mọi tổ chức muốn tồn tại và phát triển. Các tổ chức đã sử dụng các công cụ mạnh mẽ của nền tảng Quản lý quy trình kinh doanh (BPM). Tuy nhiên, việc tận dụng sự kết hợp của các công nghệ mới nổi có thể mang lại kết quả đáng kể về hiệu quả kinh doanh.
Một số công nghệ có thể được kết hợp với nền tảng BPM mã thấp là công nghệ chuỗi khối (Blockchain), hợp đồng thông minh và Internet of Things (IoT).

Tự động hóa quy trình kinh doanh với Blockchain

Trong khi các công ty hoạt động trong môi trường kinh tế thay đổi nhanh chóng, có một lượng lớn giao dịch xảy ra giữa các thực thể kinh doanh. Các giao dịch này có thể được hỗ trợ bởi mạng blockchain giúp hợp lý hóa việc trao đổi giá trị một cách hiệu quả và với chi phí thấp.
Nền tảng Quản lý quy trình kinh doanh (BPM) có thể được hỗ trợ bằng cách tích hợp với mạng blockchain nhằm đảm bảo tính minh bạch của các giao dịch xảy ra bên ngoài hệ thống nội bộ của công ty. Ví dụ: mạng blockchain đảm bảo tính xác thực của thông tin truyền từ công ty này sang công ty khác.
Công nghệ block-chain mở ra triển vọng mới tự động hóa doanh nghiệp
Công nghệ block-chain mở ra triển vọng mới tự động hóa doanh nghiệp
Nói cách khác, công nghệ chuỗi khối sẽ cho phép việc khởi tạo một hệ thống BPM ngang hàng mới. Hệ thống BPM ngang hàng mới này có thể phát triển chuỗi giá trị gia tăng hiệu quả hơn và cho phép các cổ đông cộng tác trong các quy trình này theo cách cách hiệu quả hơn.

Hợp đồng thông minh hỗ trợ cộng tác doanh nghiệp

Nhiều Giải pháp Blockchain doanh nghiệp có thể được phát triển bằng cách thực hiện các hợp đồng thông minh trong mạng lưới phi tập trung mà các đối tác kinh doanh được kết nối.

Việc triển khai các giải pháp blockchain trong doanh nghiệp xảy ra cùng với việc thực hiện các hợp đồng thông minh trong mạng. Hợp đồng thông minh, theo Wikipedia, hỗ trợ các công ty trao đổi tài sản khi đáp ứng một số điều kiện nhất định. Tùy chọn này cho phép các công ty tạo ra các quy tắc kinh doanh của riêng mình và xác định các hình phạt khi các cam kết, thỏa thuận không được thự hiện.

Việc thực thi hệ thống để hoạt động theo các quy tắc đã được thiết lập và tuân theo các bước nhất định để hoàn thành quy trình sẽ xác minh rằng tất cả các bên trong mạng đều thực hiện chính xác, đảm bảo tính toàn vẹn của quy trình công việc. Phải nói rằng, công nghệ blockchain cung cấp mức độ bảo mật, tin cậy và minh bạch giữa nhiều người tham gia trong môi trường kinh doanh.

công nghệ bpm và hợp đồng thông minh nhờ blockchain

Công nghệ blockchain mở ra cánh cửa giao thương kiểu mới

Hơn nữa, hợp đồng thông minh tạo ra khả năng kiểm tra theo thời gian thực cho các quy trình và quy trình công việc. Nhà phát triển hợp đồng có thể viết mã một số nguyên tắc và kiểm tra chất lượng của một quy trình.

Tương lai của BPM và hợp đồng thông minh

Với nền tảng BPM low-code , được phát triển trong mạng blockchain, các tổ chức có được các chức năng tự động mà không cần có bất kỳ kiến thức nào về phát triển blockchain và hợp đồng thông minh. Các hợp đồng này được tạo ra và tích hợp dựa trên nhu cầu của từng công ty chỉ bởi các nhà cung cấp BPM.
Nhìn chung, blockchain và hợp đồng thông minh cung cấp các tính năng quan trọng cho nền tảng BPM đã được thiết lập sẵn trên thị trường. Họ làm cho các tập đoàn và các thực thể bị phân tán cộng tác hiệu quả và minh bạch trong một hệ sinh thái nhất định. Các quy trình và quy trình kinh doanh số được tự động hóa bởi nền tảng BPM mã thấp có thể được đưa lên cấp độ cao hơn tiếp theo bằng cách tận dụng sức mạnh của blockchain và những tiến bộ công nghệ đổi mới.
>> Xem thêm:
Dogoo.vn